Baltic Heritage Ideas

Hur utvecklar vi hållbara besöksmål? En bra start är samarbete över gränserna, innovativa entreprenörer och engagerade invånare.

På Baltic Heritage Ideas har sju samarbetspartners samlat sina idéer kring entreprenörskap, produktutveckling och ambassadörskap. Här hittar du också ett nätverk av entreprenörer och turismexperter runt södra Östersjön. Alla verkar i eller kring ett världsarv.

Webbplatsen har tagits fram inom ramen för ett EU-projekt och förvaltas av Karlskrona kommun med stöd av Region Blekinge.

Östersjön
Fortsätt scrolla