Koncept för hållbart ambassadörskap

Att människor, organisationer, företag och myndigheter engagerar sig i ett världsarv är nödvändigt för att det ska utvecklas hållbart på längre sikt. Kort sagt har alla potentialen att bli ambassadörer.

En ambassadör kan vara vem som helst som talar positivt om ett UNESCO-världsarv eller ett annat besöksmål och förespråkar hållbar utveckling.

Ta del av vårt koncept för ambassadörskap. Det handlar om att öka medvetenheten och engagemanget för de världsarv som var inblandade i DUNC-projektet och kan självklart även användas av andra besöksmål.

Fem typer av ambassadörer

I DUNC-projektet identifierades fem olika typer av ambassadörer, från personer som arbetar professionellt med världsarvet till företag som erbjuder hållbara produkter:

  1. Personer som arbetar med världsarvet, till exempel världsarvssamordnare eller världsarvsguider. De inbjöds att delta aktivt i projektet och uppmuntrades att dela med sig av sina kunskaper.
  2. Personer med stort intresse för världsarvet. Det här är personer som är mycket engagerade i världsarvet men inte arbetar professionellt med det, till exempel volontärer och lokala föreningar. De inbjöds också att delta aktivt i projektet och uppmuntrades att dela med sig av sina kunskaper. De bjöds in till ambassadörskurser och andra evenemang.
  3. Lokalbefolkningen uppmuntrades att stärka invånarnas kunskap om och stolthet över sina unika världsarv. Det kan handla om elever från lokala skolor eller företagare som till exempel hotellägare, restaurangägare och butiksinnehavare.
  4. Världsarvsambassadörer kan vara enastående familjeföretag som erbjuder hållbara turistprodukter av hög kvalitet.
  5. Besökare i ett världsarv

Olika behov på olika platser

Om du vill arbeta med ambassadörskap kopplat till ditt besöksmål är det viktigt att anpassa kommunikationen och utbildningen till dina lokala förhållanden.

I DUNC-projektet användes befintliga nätverk för att hitta ambassadörer. På så sätt var det lätt att hitta människor som redan var bekanta med sina världsarv.

Världsarvet marknadsfördes till exempel på världsarvsdagar/-veckor, matfestivaler och andra lågsäsongsfestivaler.

Öka medvetenheten om andra platser

Ett gemensamt tema för DUNC:s ambassadörsutbildningar har varit att marknadsföra varandras platser på lokala evenemang, festivaler och möten. Till exempel genom en kortfilm som visar de 4 världsarven i projektet.

Besök också vårt 3D-galleri där du kan njuta av sevärdheterna i våra världsarv. Vi har också tagit fram en kalender och en världsarvsutställning. Våra ambassadörer har marknadsförts i kortfilmer på sociala medier och våra webbplatser.

South Baltic World Heritage Gallery

Internationellt nätverk av ambassadörer

Alla som har deltagit i en ambassadörsutbildning har möjlighet att bli en del av ett internationellt nätverk via denna webbplats. I framtiden hoppas vi att detta ska leda till möjligheter att träffas och se de olika världsarv som berörs.