Ambassadörskap i Karlskrona

Som ambassadör sprider du kunskap om ditt besöksmål till vänner, familj, kollegor och besökare. Att du engagerar dig bidrar till en hållbar utveckling.

I Karlskrona kan den som är intresserad utbilda sig till ambassadör för stadens världsarv. Det är kommunen som i samarbete med Marinmuseum, Blekinge museum och Visit Karlskrona erbjuder den populära ambassadörsutbildningen. 

Genom utbildningen får framtida ambassadörer möjlighet att ta del av Örlogsstaden Karlskronas historia, samtid och framtid.

Vill du fördjupa dig mer i världsarvet kan du gå en utbildning i att bli världsarvsguide.

Världsarvsambassadör, Karlskrona.se

Föreläsningar och guidade turer

Ambassadörsutbildningen togs fram tack vare DUNC-projektet genom flera workshops med lokala aktörer inom turism och världsarvet.

Den består av föreläsningar och guidade turer med buss och båt i världsarvet. De blivande ambassadörerna får lära sig mer om Karlskronas världsarv, hur ett världsarv administreras, om världsarvet i relation till hållbarhet och innovation och som en affärskatalysator.

Information om biosfärområdet Blekinge arkipelag och världsarven Södra Ölands odlingslandskap, Kuriska näset i Litauen samt Wismars och Stralsunds historiska stadskärnor ingår också. Självklart guidas deltagarna genom världsarvet.

Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

Aktiviteter ett par gånger om året

Efter utbildningen får ambassadörerna ett kursbevis och bjuds in till inspirerande aktiviteter ett par gånger per år samtidigt som de uppmuntras att hålla kontakten med varandra.

Exempel på aktivitet är ett utbyte med ambassadörer i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap och Blekinge arkipelag. Karlskrona kommun, med stöd av Region Blekinge, kommer även att utbilda sjätteklassare till juniorambassadörer  under hösten 2021.

Film och pysselbok

För att öka allmänhetens intresse för världsarvet Karlskrona tog DUNC-projektet fram flera produkter, bland annat

Ambassadörsnätverk

Här på Baltic Heritage Ideas kan du läsa om ett par av ambassadörerna från Karlskrona och Ölands miniguider. Du hittar ännu mer information på den engelska delen av webbplatsen.

Möt Karlskronas ambassadörer

Ölands miniguider och ambassadörer