Hållbart företagande

Vad är hållbart företagande?

För att nå visionen om ett hållbart samhälle behöver vi alla bidra. Särskilt du som företagare är viktig. Det finns ett tydligt samband mellan samhällsutveckling, miljö och näringsliv.

Konceptet för hållbart företagande uppmuntrar dig att utveckla ditt arbete med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Som ett komplement har vi tagit fram kvalitetskriterier för hållbar utveckling av produkter och tjänster samt en checklista som stöd för dig i din produktutveckling.

Här möter du också företagare från Sverige, Tyskland och Litauen som alla arbetar med hållbarhet på daglig basis.